Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który unormuje status prawny hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie definicji „urządzenia transportu osobistego” oraz rozszerzenie praw i obowiązków dotyczących rowerzystów na użytkowników urządzeń transportu osobistego.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą zatem zobowiązani do korzystania z infrastruktury drogowej obejmującej drogi dla rowerów, przejazdy dla rowerzystów, pasy ruchu dla rowerów i jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h (np. drogi w strefie zamieszkania).

Dopiero, jeżeli takiej infrastruktury nie będzie, użytkownik hulajnogi elektrycznej będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale zobowiązany będzie jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność. Na chodniku pieszy będzie miał pierwszeństwo.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza również zakaz pozostawiania hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, aby  korzystać z urządzeń transportu osobistego, będą musiały posiadać kartę rowerową.

Treść zaprezentowanych przez Ministerstwo Infrastruktury przepisów może jeszcze ulec zmianie w ramach prac Rady Ministrów.