Skokowy wzrost płacy minimalnej od stycznia 2020 r.

Pierwszego dnia stycznia każdego roku kalendarzowego zaczyna obowiązywać nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, co wpływa bezpośrednio na zmianę wysokości minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia bądź...

czytaj dalej

Czy pracownik dwa razy zwolniony uzyska dwa odszkodowania?

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III PZP 2/19) dotyczącą problemu prawnego, który nie był dotychczas przedmiotem rozpoznania w jego orzecznictwie. W sprawie tej ustalenia wymagał zakres roszczeń przysługujących pracownikowi w sytuacji, w której...

czytaj dalej

„Zerowy PIT” dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązują przepisy w zakresie tzw. „zerowego PIT” dla młodych, który pozwala na znaczne oszczędności podatkowe. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą skorzystać z niego osoby do ukończenia 26. roku życia. Co istotne,...

czytaj dalej

Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności)  

Z dniem 1 listopada 2019 roku, w  odniesieniu do wybranych transakcji, wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Metoda podzielonej płatności (dalej zamiennie: „MPP” lub „split payment”) będzie obowiązkowa tylko w...

czytaj dalej

Za sporządzenie uzasadnienia wyroku trzeba będzie zapłacić

Ostatnia z nowelizacji procedury cywilnej objęła swoim zakresem również przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oprócz podwyższenia przeważającej części opłat sądowych, zmieniono też zasadę, że uzyskanie uzasadnienia wyroku...

czytaj dalej

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – czy to przełom?

W dniu 3 października 2019 r. zapadł wyczekiwany od dawna wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie K. i J. Dziubak przeciwko Raifeissen Bank International AG. Wyrok ten jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w...

czytaj dalej

Nowy rodzaj spółki – „Prosta Spółka Akcyjna”

Wkrótce osoby zainteresowane założeniem spółki będą miały do wyboru nowy typ podmiotu, który umożliwi im wspólne prowadzenie działalności. Dnia 1 marca 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które dopuszczają zakładanie tzw. prostych spółek akcyjnych (P.S.A.). W znaczący...

czytaj dalej

Pismo do polskiego urzędu można wysłać z zagranicy

Dnia 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy nadanie pisma w placówce...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody