Pismo do polskiego urzędu można wysłać z zagranicy

Dnia 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy nadanie pisma w placówce...

czytaj dalej

Koniec „cofania liczników” w samochodach

Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), która weszła w życie 25 maja 2019 r., do Kodeksu karnego wprowadzono przepis art. 306a, penalizujący zachowanie polegające na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego (nazywanego potocznie...

czytaj dalej

Kolejne zmiany w prawie pracy

W dn. 7 czerwca 2019 r. ogłoszono nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą w nim zmiany wzmacniające sytuację prawną pracownika w relacjach z pracodawcą. Zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy nowelizującej kodeks, tj. w dn. 7 września 2019 r....

czytaj dalej

Koniec hulajnogowego chaosu ?

Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który unormuje status prawny hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie definicji „urządzenia transportu osobistego”...

czytaj dalej

Milion złotych kary za naruszenie RODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

czytaj dalej

Przedsiębiorcy mający więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powinni złożyć sprostowanie.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zaprzestają lub zawieszają na długi czas prowadzenia jednej działalności gospodarczej, a jednocześnie zaczynają funkcjonować pod nową firmą, która wprowadzona jest do CEIDG. Przedsiębiorcy rozpoczynając nową działalność powinni złożyć...

czytaj dalej

Nowy wzór prawa jazdy.

Od dnia 4 marca 2019 r. prawo jazdy ma nowy wzór. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło istotną zmianę, analogiczną do tej, którą wprowadzono przy dowodach osobistych – nowy blankiet prawa jazdy nie będzie zawierał adresu zamieszkania. Modyfikacja związana jest z...

czytaj dalej

Prekluzja dowodowa w procesie karnym.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, której cel określony został jako: „usprawnienie postępowania karnego, wyeliminowanie dostrzeżonych usterek i błędów legislacyjnych, które...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody