Przyszłość spraw frankowych

Praktycznie każdego dnia media obiegają nowe informacje dotyczące tzw. spraw frankowych. O ile jeszcze trzy lata temu w przekazie medialnym dominowały wieści o sądowych przegranych kredytobiorców, to obecnie takie wiadomości należą do wyjątków. Przełomowe znaczenie...

czytaj dalej

Prawo jazdy możesz zostawić w domu

Od grudnia 2020 r. w życie weszło wiele nowych przepisów uchwalonych nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw), którą wprowadzono wiele udogodnień dla...

czytaj dalej

Nowy CIT=koniec spółek z o.o. sp.k.

Początek Nowego Roku przyniósł kolejne zmiany w regulacjach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obejmie również spółki komandytowe, które do tej pory nie płaciły podatku dochodowego, a podatnikami pozostawali jedynie jej...

czytaj dalej

Wakacje na bon turystyczny

Celem wspierania przedsiębiorców z branży turystycznej, którą silnie dotknęły skutki wirusa COVID-19 oraz polskich rodzin, ustawodawca wprowadził tzw. „bon turystyczny”. Bon turystyczny wynosi 500,00 zł i przyznany jest na każde dziecko do 18 roku. Nadto możliwe jest...

czytaj dalej

Zmiana zasad umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Jednym z instrumentów wspierania przedsiębiorców w kryzysie wywołanym epidemią wirusa COVID-19 była tzw. pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Udzielano jej ze środków Funduszu Pracy jednorazowo, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej...

czytaj dalej

Delegowanie pracowników w UE – nowe zasady

W dniu 30 lipca 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Uchwalona nowelizacja dyrektywy wiązała się...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody