Przedsiębiorcy mający więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powinni złożyć sprostowanie.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zaprzestają lub zawieszają na długi czas prowadzenia jednej działalności gospodarczej, a jednocześnie zaczynają funkcjonować pod nową firmą, która wprowadzona jest do CEIDG. Przedsiębiorcy rozpoczynając nową działalność powinni złożyć...

czytaj dalej

Kolejne zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami (obowiązującymi od dnia 1 października 2018 r.) sprawozdanie finansowe za 2018 rok należy sporządzić w formie elektronicznej. W skład dokumentów, które obejmują sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej, wchodzą przede...

czytaj dalej

Ustawodawca wypowiada wojnę dłużnikom alimentacyjnym.

Dnia 11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Ustawa ta ma w założeniu zapewnić lepszą ściągalność bieżących oraz zaległych świadczeń alimentacyjnych, a także zwiększyć...

czytaj dalej

Milion złotych kary za naruszenie RODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

czytaj dalej

Nowości w prawie pracy.

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie weszły istotne zmiany w prawie pracy, które są w przeważającej mierze związane z zasadami dokumentowania współpracy z pracownikiem. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich:   Uszczegółowiono zakres dokumentacji, którą...

czytaj dalej

Składki ZUS na rok 2019.

Składki na ubezpieczenie społeczne w nadchodzącym roku (płatne począwszy od składek za styczeń 2019 roku w lutym 2019) będą wynosić odpowiednio: ubezpieczenie społeczne: 558,08 zł ubezpieczenie rentowe: 228,72 zł ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł ubezpieczenie...

czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z początkiem 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2 250,00 zł brutto. W związku z powyższym...

czytaj dalej

Pracownicze plany kapitałowe.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono regulacje prawne tworzące powszechny system dobrowolnego oszczędzania, w ramach pracowniczych planów kapitałowych, na zabezpieczenie potrzeb osób po ukończeniu 60. roku życia. Założeniem PPK jest systematyczne gromadzenie...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody