Zwiększenie aktywów spółki z o.o. wkładami niepieniężnymi.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada kapitał zakładowy, który dzieli się na udziały. Wspólnicy mogą pokryć przysługujące im udziały wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem). Przepisy prawa przyznają wspólnikom szeroki wachlarz możliwości w przedmiocie...

czytaj dalej

Możesz żądać pieniędzy, które znajdziesz.

W dniu 9 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych - dalej „o.r.z.” Zgodnie z nowymi przepisami (zmianie uległ przepis art. 5 ust. 3 o.r.z.) znalazca środków pieniężnych, których kwota nie przekracza 100,00 zł nie...

czytaj dalej

Zmiana postanowienia komornika nawet po latach.

Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. akt: III CZP 28/18, Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego zmierzającego do wyjaśnienia kwestii dopuszczalności zmiany przez sąd prawomocnego i wykonanego już postanowienia komornika...

czytaj dalej

Składanie sprawozdań finansowych – czyli zmian ciąg dalszy.

W czerwcowym wydaniu „Informacji” pisaliśmy o zmianach w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2017. Przypomnieć należy, że konieczne było ich sporządzanie w formie papierowej, następnie zeskanowanie i zgłoszenie elektroniczne ( w formie zdigitalizowanej) przez...

czytaj dalej

Portfele kierowców będą lżejsze o… dowód rejestracyjny.

W wyniku nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 października 2018 r. kierowcy nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC pojazdu. Nowe przepisy przewidują, że wszelkie informacje dotyczące pojazdu oraz zawartej...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody