Składki ZUS na rok 2019.

Składki na ubezpieczenie społeczne w nadchodzącym roku (płatne począwszy od składek za styczeń 2019 roku w lutym 2019) będą wynosić odpowiednio: ubezpieczenie społeczne: 558,08 zł ubezpieczenie rentowe: 228,72 zł ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł ubezpieczenie...

czytaj dalej

Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z początkiem 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 2 250,00 zł brutto. W związku z powyższym...

czytaj dalej

Pracownicze plany kapitałowe.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono regulacje prawne tworzące powszechny system dobrowolnego oszczędzania, w ramach pracowniczych planów kapitałowych, na zabezpieczenie potrzeb osób po ukończeniu 60. roku życia. Założeniem PPK jest systematyczne gromadzenie...

czytaj dalej

Dokumentacja pracownicza.

Podstawowe zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej obejmują: skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat; Powyższe dotyczy, co do zasady, dokumentacji pracowników, z którymi...

czytaj dalej

Interpretacje indywidualne i ich „moc obronna”.

W świetle znowelizowanych przepisów dotyczących interpretacji indywidualnych, przedmiotem wniosku nie będą mogły być przepisy prawa podatkowego mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, odnoszące się do transakcji lub innej czynności, poprzez ocenę jej...

czytaj dalej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., w sposób istotny zmieniły się przepisy dotyczące tzw. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Po pierwsze, może być ona stosowana wobec szerszego kręgu podmiotów poprzez objęcie nią płatników i zniesienie limitu korzyści...

czytaj dalej

Jednolity plik kontrolny VAT.

W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć o realizowaniu przez nas obowiązku w postaci przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT w imieniu Klientów posiadających status czynnego podatnika podatku VAT. W kontekście wysyłania plików JPK_VAT, zwracamy ponownie uwagę na...

czytaj dalej

Wprowadzenie szczególnych zasad opodatkowania bonów.

Do ustawy o VAT, z dniem 1 stycznia 2019 r., wprowadzone zostały szczegółowe regulacje w zakresie opodatkowania bonów. Zgodnie z nowymi przepisami, przez bon rozumie się „instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części...

czytaj dalej

Zmiany w uldze na tzw. „złe długi”.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., skrócony został okres, po upływie którego, wierzyciel może skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” tj. pomniejszenia podatku VAT należnego wykazanego na fakturze dokumentującej sprzedaż, rozliczonego w rejestrze sprzedaży i wykazanego w...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody