Prekluzja dowodowa w procesie karnym.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, której cel określony został jako: „usprawnienie postępowania karnego, wyeliminowanie dostrzeżonych usterek i błędów legislacyjnych, które...

czytaj dalej

Nowy wzór prawa jazdy.

Od dnia 4 marca 2019 r. prawo jazdy ma nowy wzór. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło istotną zmianę, analogiczną do tej, którą wprowadzono przy dowodach osobistych – nowy blankiet prawa jazdy nie będzie zawierał adresu zamieszkania. Modyfikacja związana jest z...

czytaj dalej

Przedsiębiorcy mający więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powinni złożyć sprostowanie.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zaprzestają lub zawieszają na długi czas prowadzenia jednej działalności gospodarczej, a jednocześnie zaczynają funkcjonować pod nową firmą, która wprowadzona jest do CEIDG. Przedsiębiorcy rozpoczynając nową działalność powinni złożyć...

czytaj dalej

Kolejne zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami (obowiązującymi od dnia 1 października 2018 r.) sprawozdanie finansowe za 2018 rok należy sporządzić w formie elektronicznej. W skład dokumentów, które obejmują sprawozdanie sporządzane w formie elektronicznej, wchodzą przede...

czytaj dalej

Ustawodawca wypowiada wojnę dłużnikom alimentacyjnym.

Dnia 11 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Ustawa ta ma w założeniu zapewnić lepszą ściągalność bieżących oraz zaległych świadczeń alimentacyjnych, a także zwiększyć...

czytaj dalej

Milion złotych kary za naruszenie RODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

czytaj dalej

Nowości w prawie pracy.

W dniu 1 stycznia 2019 r. w życie weszły istotne zmiany w prawie pracy, które są w przeważającej mierze związane z zasadami dokumentowania współpracy z pracownikiem. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich:   Uszczegółowiono zakres dokumentacji, którą...

czytaj dalej

Składki ZUS na rok 2019.

Składki na ubezpieczenie społeczne w nadchodzącym roku (płatne począwszy od składek za styczeń 2019 roku w lutym 2019) będą wynosić odpowiednio: ubezpieczenie społeczne: 558,08 zł ubezpieczenie rentowe: 228,72 zł ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł ubezpieczenie...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody