Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności)  

Z dniem 1 listopada 2019 roku, w  odniesieniu do wybranych transakcji, wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Metoda podzielonej płatności (dalej zamiennie: „MPP” lub „split payment”) będzie obowiązkowa tylko w...

czytaj dalej

Za sporządzenie uzasadnienia wyroku trzeba będzie zapłacić

Ostatnia z nowelizacji procedury cywilnej objęła swoim zakresem również przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oprócz podwyższenia przeważającej części opłat sądowych, zmieniono też zasadę, że uzyskanie uzasadnienia wyroku...

czytaj dalej

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów – czy to przełom?

W dniu 3 października 2019 r. zapadł wyczekiwany od dawna wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie K. i J. Dziubak przeciwko Raifeissen Bank International AG. Wyrok ten jest odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w...

czytaj dalej

Nowy rodzaj spółki – „Prosta Spółka Akcyjna”

Wkrótce osoby zainteresowane założeniem spółki będą miały do wyboru nowy typ podmiotu, który umożliwi im wspólne prowadzenie działalności. Dnia 1 marca 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które dopuszczają zakładanie tzw. prostych spółek akcyjnych (P.S.A.). W znaczący...

czytaj dalej

Pismo do polskiego urzędu można wysłać z zagranicy

Dnia 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, która zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu administracyjnym. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy nadanie pisma w placówce...

czytaj dalej

Koniec „cofania liczników” w samochodach

Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), która weszła w życie 25 maja 2019 r., do Kodeksu karnego wprowadzono przepis art. 306a, penalizujący zachowanie polegające na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego (nazywanego potocznie...

czytaj dalej

Kolejne zmiany w prawie pracy

W dn. 7 czerwca 2019 r. ogłoszono nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą w nim zmiany wzmacniające sytuację prawną pracownika w relacjach z pracodawcą. Zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy nowelizującej kodeks, tj. w dn. 7 września 2019 r....

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody