Składka zdrowotna w tzw. Polskim Ładzie

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedne z kluczowych regulacji zawartych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (tzw....

czytaj dalej

Wykup samochodu z leasingu po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu

Głośno komentowany w ostatnich miesiącach „Polski Ład” wprowadza istotną rewolucję podatkową. Wiele stoi w opozycji do deklarowanego obniżenia podatków. Nie inaczej jest w rozwiązaniach podatkowych dotyczących leasingu samochodów przez przedsiębiorców, albowiem w...

czytaj dalej

Najistotniejsze zmiany dla pracodawców w 2022 roku

Przełom roku 2021 i 2022 to czas wielu zmian w przepisach prawa pracy. Zmiany te wywołane będą zarówno koniecznością implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego, jak i prawodawstwem krajowym. Sygnaliści – czyli obowiązek wdrożenia kanału zgłoszenia naruszeń w...

czytaj dalej

KOD PKD a zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek było jedną z form pomocy udzielonej przez rząd dla poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 uczestników obrotu gospodarczego. Zwolnienie to wprowadzone zostało w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, a więc pakietu rozwiązań...

czytaj dalej

Rekompensata za odzyskanie należności – termin przedawniania

Wielu Klientów naszej Kancelarii prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której na co dzień spotyka się z problematyką nieterminowego regulowania należności przez swoich kontrahentów - przedsiębiorców. Kierując do nas wówczas prośbę o podjęcie działań zmierzających...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody