W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS spółka komandytowa informuje, że 

  1. Administratorem danych osobowych jest  KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS spółka komandytowa, ul. Skierniewicka 7A, 53-117 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637577, (NIP: 8992798145, REGON: 365416367), tel. +48 717815555, e-mail: kancelaria@bijas.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”. 
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej, w tym udzielania porad prawnych, zastępowania przed sądami, urzędami, negocjowania oraz podejmowania innych czynności niezbędnych do realizacji zlecenia, a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń w zleconej Kancelarii sprawie oraz przedawnienia roszczeń Klienta wobec Administratora i Administratora wobec Klienta, a także do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uchwały nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 września 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 72/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 roku uchwałą 38/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach. 
  5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w tym w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym i kancelariom notarialnym współpracującym z Administratorem oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe.  
  6. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  7. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
    i Rady (UE) 2016/679.
  8. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody