• „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – aspekty praktyczne”
– sporządzenie (bądź aktualizacja) dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
– szkolenie dotyczące RODO.

• „Polityka bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa”
– opracowywanie systemów, procedur zabezpieczenia poufności informacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa
– szkolenia oparte na opracowanych procedurach.

• „Polityka bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkty”
– opracowanie procedur i regulowanie, zapewnienie w produkcji bezpieczeństwa wytwarzanych towarów dla ich użytku.

• „Tworzenie systemów czasu pracy dla przedsiębiorstw”
– opracowywanie regulaminów pracy dostosowujących czas pracy do potrzeb firm
– tworzenie i kontrola planów czasu pracy – w sposób efektywny i zgodny z przepisami
– szkolenia wdrożeniowe

• „Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych”
– opracowywanie dokumentów
– szkolenia

• „Grupowe zakupy usług i towarów w szczególności energii elektrycznej”
– opracowywanie regulaminów warunków przetargów grupowych zakupów
– konstruowanie umów wykonawczych zakupów grupowych

• „Ochrona Beneficjentów środków unijnych”
– pomoc pokontrolna dla beneficjentów środków unijnych w związku z żądaniem ich zwrotu w całości lub części

• „Przekształcenia form prawnych przedsiębiorstw i ich dostosowanie prawne do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej”

• „Mediacje rozwodowe i majątkowe”

• „Porozumienie rodzicielskie w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi”

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody