Wojciech Bijas

Wojciech Bijas

Adwokat zarządzający, doktor nauk prawnych, wspólnik

Adwokat wpisany na listę w Izbie Adwokatów we Wrocławiu. Tytuł doktora uzyskał w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (a uprzednio – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej) Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej informacji

W Kancelarii Adwokackiej BIJAS od 2011 roku.

Wielokrotny stypendysta naukowy i najlepszych studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.  Były wiceprezes SKN Blok Prawa Komputerowego i członek Naukowego Koła Postępowania Karnego. Autor publikacji związanych z prawem nowych technologii oraz kryminalistyką i kryminologią, redaktor publikacji naukowych. Organizator i uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich związanych m.in. z prawem nowych technologii oraz prawem karnym i kryminalistyką. Uczestnik projektów badawczych zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tytuł magistra uzyskał broniąc pracy poruszającej tematykę uzyskiwania, wykorzystania i wiarygodności dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym i cywilnym. W swojej pracy doktorskiej zajął się tematyką posiadania i rozpowszechniania w przestępstwach komputerowych.

Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, karnym, prawem nowych technologii, prawem własności intelektualnej, prawem transportowym i ochroną danych osobowych.

Przeprowadził kilkadziesiąt komercyjnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) i uczestniczył we wdrażaniu przepisów RODO w wielu przedsiębiorstwach.

Publikacje:

  • „Prywatność w miejscu pracy” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2013 r., s. 17-42.
  • „Motywy i przyczyny przestępstw komputerowych – typowe czy unikatowe?” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2, Wrocław 2014 r., s. 35-52.
  • „Wiarygodność dowodów cyfrowych” [w] red. E. Galewska, Wybrane aspekty prawa nowych technologii, Wrocław 2015 r., s. 5-27.
  • Dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych – aspekty praktyczne [w] Palestra 13/2017
  • Dowody z Facebooka w procesie cywilnym [w] Prawo Mediów Elektrycznych 2/2017
  • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii”, Wrocław 2013 r.
  • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 2”, Wrocław 2014 r.
  • Współredaktor publikacji „Wybrane aspekty prawa nowych technologii część 3”, Wrocław 2015 r.

Adres e-mail: w.bijas@bijas.pl

Renata Bijas

Renata Bijas

Wspólnik

Absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Część programu studiów odbyła na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Więcej informacji

Od 1990 roku z sukcesem zarządza podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego oraz przedsiębiorstwami jednoosobowymi osób fizycznych w różnych branżach.

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS Jacek Bijas związana od ponad 15 lat. Jest współzałożycielką oraz wspólniczką Kancelarii Adwokackiej BIJAS sp.k., będącej sukcesorem Kancelarii Adwokackiej BIJAS Jacek Bijas. Zajmuje się kwestiami związanymi z finansami i organizacją Kancelarii. Ponadto z uwagi na dobrą znajomość prawniczego języka niemieckiego uczestniczy w pracy prawników Kancelarii, obsługujących sprawy Klientów niemieckojęzycznych.

Adres e-mail: r.bijas@bijas.pl

Daniel Koziarski

Daniel Koziarski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką BIJAS związany od 2012 roku.

Zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się także w sprawach karnych i rodzinnych oraz korporacyjnych postępowaniach dyscyplinarnych. Prowadzi mediacje rodzinne i karne.

Adres e-mail: dzialkarny@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 595

Karolina Bijas

Karolina Bijas

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożyła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Więcej informacji

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła w kancelariach adwokackich uznanych wrocławskich adwokatów.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, jak również udzielaniem pomocy prawnej klientom indywidualnym, w szczególności w sporach sądowych. Specjalizuje się w prawie karnym  (w tym karnoskarbowym), prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie rodzinnym.

Adres e-mail: k.bijas@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 917

Dominika Bator

Dominika Bator

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sadową, wpisana na listę radców prawnych.

Więcej informacji

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe rozpoczęła jako asystent w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Wiedzę zdobywała pracując w kancelariach oraz jako prawnik wewnętrzny w spółkach, w tym także w spółkach publicznych.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorców. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie spółek, cywilnym, a także w obszarze compliance oraz relacji inwestorskich.

Adres e-mail: d.bator@bijas.pl

Tel. komórkowy: 881 934 558

Marta Sroka

Marta Sroka

Aplikant radcowski

Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
W trakcie studiów doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz odbywając praktyki w prokuraturze.

Więcej informacji

Aktywnie działała w organizacjach studenckich m.in. Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Opole, gdzie pełniła funkcję Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich oraz w kołach naukowych.

Zajmuje się przede wszystkim bieżącą windykacją należności Klientów Kancelarii, prawem cywilnym i gospodarczym.

 

Adres e-mail: dzialcywilny@bijas.pl

Wiktoria Zemła

Wiktoria Zemła

prawnik

Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2022 r. uzyskała tytuł magistra prawa broniąc pracę dyplomową z zakresu prawa pracy pn. „Prawo pracownika do ochrony prywatności”.

Więcej informacji

W trakcie odbywania studiów zapoznawała się ze specyfiką zawodu pracując w kancelariach prawnych oraz biurach prawnych.

Ponadto, w okresie studiów była również zaangażowana w działalność organizacji studenckiej – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa w dziale S&C (Seminaria i Konferencje), gdzie sprawowała funkcję Dyrektora ds. Programów Wiodących w grupie lokalnej ELSA w Opolu. Koordynowała także organizację Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Muzyka, a prawo”, odbywającej się w ramach VI Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych.

Zajmuje się przede wszystkim bieżącą windykacją należności Klientów Kancelarii, prawem cywilnym i gospodarczym.

Adres e-mail: dzial.spolek@bijas.pl

Maciej Wiktor

Maciej Wiktor

Radca prawny - Of Counsel

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył pracę magisterską w Zakładzie Prawa Karnego. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Więcej informacji

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych oraz biurach prawnych. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką BIJAS sp. k. w zakresie obsługi spraw związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym miejskich zakładów komunalnych oraz gmin. 

Adres e-mail: dzialumow@bijas.pl

Katarzyna Stręk

Katarzyna Stręk

Biegły rewident - Of Counsel

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2012 roku jako specjalista z zakresu podatków i rachunkowości.

Więcej informacji

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w księgowości mikro i małych przedsiębiorców oraz w doradztwie podatkowym dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. 

Od 2011 roku współpracuje z firmą audytorską w zakresie badań sprawozdań finansowych, audytów unijnych i przeglądów podatkowych. Wykłada na kursach i szkoleniach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie podatkowym ze szczególnym nastawieniem na podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych.

Laureatka wielu konkursów i rankingów w dziedzinie prawa podatkowego.

Zajmuje się doradztwem prawno-podatkowym dla Klientów Kancelarii. Współpracuje z prawnikami Kancelarii przy realizacji zadań interdyscyplinarnych – wymagających wiedzy prawnej oraz podatkowej. W szczególności wchodzi w skład zespołów tworzonych na potrzeby przekształceń spółek, zakładania nowych podmiotów gospodarczych oraz przy realizacjach transakcji o znacznym znaczeniu finansowo-gospodarczym. Tworzy również symulacje podatkowe i składkowe w celu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres e-mail: k.strek@bijas.pl

Jacek Rajewicz

Jacek Rajewicz

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - Of Counsel

Absolwent Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską. 

Z  Kancelarią Adwokacką BIJAS współpracuje od 2005 roku.

Więcej informacji

Posiada długoletnie doświadczenie jako państwowy inspektor pracy,  główny specjalista ds. BHP.  Radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.  Wykłada na wrocławskich uczelniach wyższych (w ramach studiów podyplomowych) przedmioty związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zajmuje się obsługą Klientów Kancelarii pod kątem praktycznych zagadnień związanych z BHP i prawem pracy. Przeprowadza również z tego zakresu audyty oraz szkolenia.

Marlena Wachnik

Marlena Wachnik

Kierownik Sekretariatu

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2014 roku.

Więcej informacji

W poprzednich latach pracowała w branży hotelarskiej, w której zarządzała kilkunastoosobowym zespołem, zdobywając wiedzę i poszerzając swoje umiejętności.

Zajmuje się bieżącą obsługa Klientów oraz czynnościami administracyjnymi związanymi z zapewnianiem prawidłowego funkcjonowania Kancelarii wsparciem zespołów prawnych w bieżących działaniach.

Wspiera działania pracowników, zajmuje się organizacją projektów prawnych oferowanych przez Kancelarię i poszerzaniem zakresu świadczonych usług, a także public relations Kancelarii, m.in. administrowaniem strony www, redagowaniem biuletynu informacyjnego Kancelarii. Pomaga przy organizacji szkoleń prowadzonych przez Kancelarię.

Adres e-mail: kancelaria@bijas.pl

Beata Powietrzyńska

Beata Powietrzyńska

Księgowa

Księgowa, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale Zarządzania i Informatyki na kierunku Zarządzenie Strategiczne w Biznesie.

Więcej informacji

Z Kancelarią Adwokacką Bijas związana od 2015 roku.

Od 1997 r. wykonuje zawód księgowej, a począwszy od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą z zakresu rachunkowości i księgowości. Zajmuje się bieżącą, księgową obsługą Klientów oraz sprawami kadrowymi. Wspomaga Kancelarię w sprawach zawierających wątki księgowe i podatkowe.

Adres e-mail: ksiegowosc@bijas.pl

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody