Niejednokrotnie przedsiębiorcy zaprzestają lub zawieszają na długi czas prowadzenia jednej działalności gospodarczej, a jednocześnie zaczynają funkcjonować pod nową firmą, która wprowadzona jest do CEIDG. Przedsiębiorcy rozpoczynając nową działalność powinni złożyć wniosek do CEIDG o wykreślenie zaprzestanej lub zawieszonej działalności, aby nie powtarzać wpisów i nie wprowadzać w błąd innych przedsiębiorców lub konsumentów, którzy przez dublowanie wpisów nie wiedzą, który adres lub która działalność jest rzeczywiście aktywna. Pomimo powyższego obowiązku, przedsiębiorcy w bardzo wielu przypadkach nie wykreślają nieaktywnych wpisów, w związku z tym ustawodawca postanowił tę kwestię uregulować odgórnie.

Od dnia 1 maja 2019 r. przedsiębiorcy mający więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) powinni kwestię tę sprostować. W przypadku zaniechania tego obowiązku, przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis mogą zostać wykreśleni. Powyższe ma zapewnić przejrzystość w obrocie gospodarczym poprzez zagwarantowanie, że kontrahenci nie będą mieli kłopotu z ustaleniem właściwego wpisu danego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, otrzymają  z resortu przedsiębiorczości list z prośbą o ich uporządkowanie. W razie braku reakcji wykreślony zostanie ten z wpisów, który nie zawiera danych takich jak m.in. nr REGON, nr NIP, czy adres do doręczeń. Istotnym jest, że w przypadku braku ww. danych w kilku wpisach przedsiębiorcy, wykreśleniu mogą podlegać wszystkie wpisy. Przedsiębiorcy mogą sprawdzić, czy posiadają więcej niż jeden wpis, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców.

Wpisy można skorygować w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie Polski. Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3. Jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie.