Od dnia 4 marca 2019 r. prawo jazdy ma nowy wzór. Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło istotną zmianę, analogiczną do tej, którą wprowadzono przy dowodach osobistych – nowy blankiet prawa jazdy nie będzie zawierał adresu zamieszkania.

Modyfikacja związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017, który orzekł, że wymaganie dodatkowych opłat za wyrobienie nowego blankietu prawa jazdy, będące konsekwencją np. zmiany miejsca zamieszkania kierowcy, jest niezgodne z Konstytucją. Jest to zatem znaczące udogodnienie, bowiem – w odróżnieniu do poprzednio obowiązującej procedury – zmiana adresu zamieszkania kierowcy nie będzie pociągała za sobą obowiązku wymiany dokumentu na nowy oraz poniesienia kosztów za jego wydanie. Co więcej, zmiana ta wydaje się logiczna z jeszcze jednego względu – prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem, a nie weryfikacją adresu zamieszkania.

Wprowadzenie nowego wzoru blankietu nie oznacza jednak obowiązku wymiany dokumentu na nowy, ponieważ data ważności na wydanych przed dniem 4 marca 2019 r. dokumentach wciąż jest aktualna. Oznacza to, że nowe prawo jazdy otrzymają tylko nowi kierowcy lub osoby wyrabiające nowy dokument.

Ostatecznie jednak wymiana nie ominie żadnego kierowcy, (nawet posiadaczy bezterminowego prawa jazdy), ponieważ na lata 2028-2033 zapowiedziane zostało przeprowadzanie obowiązkowej wymiany dokumentów. Nowe blankiety będą wydawane z okresem ważności maksymalnie do 15 lat.

Co ciekawe, jest to tylko początek rewolucji, która czeka nas w temacie prawa jazdy. Trwają prace Ministerstwa Infrastruktury nad projektem rozwoju systemu CEPiK 2.0, pozwalającym na wprowadzenie kolejnych funkcjonalności, które skutkować będą brakiem obowiązku posiadania blankietu prawa jazdy przy sobie podczas kontroli drogowej – podobnie jak w przypadku dowodu rejestracyjnego czy polisy OC.