W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 października 2018 r. kierowcy nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC pojazdu. Nowe przepisy przewidują, że wszelkie informacje dotyczące pojazdu oraz zawartej polisy znajdować się będą w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Uprawnione służby w przypadku kontroli, będą mogły zweryfikować wszystkie dane przy użyciu tego systemu. W przypadku konieczności zatrzymania dowodu rejestracyjnego, informacja zostanie odnotowana w bazie danych, a kierowcy zostanie wydane pokwitowanie. W podobny sposób dojdzie również do zwrotu dokumentu – w drodze usunięcia z bazy informacji o zatrzymaniu dokumentu.

Posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu będzie natomiast konieczne podczas wizyty w stacji kontroli pojazdów. W dokumentach tych nadal będą bowiem wstawiane pieczątki potwierdzające przejście badania technicznego pojazdu. Dowód rejestracyjny będzie nam potrzebny również podczas podróży poza granice Polski.

Należy przy tym podkreślić, że prowadzący pojazd nadal musi mieć przy sobie prawo jazdy oraz dowód osobisty. Za nieposiadanie podczas kontroli pierwszego z tych dokumentów grozi grzywna w wysokości 50,00 zł.