Duże zmiany w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Z dniem 15 marca 2018 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest integracja procesu funkcjonowania KRS z jego odpowiednikami z...

czytaj dalej

Zmiana okresów przedawnienia roszczeń.

Dnia 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadza istotne zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń majątkowych. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały ogólny, 10-cio letni termin przedawnienia roszczeń majątkowych (o ile...

czytaj dalej

Polubowne sposoby minimalizacji zadłużenia.

Bagatelizowanie konieczności spłaty należności jest jedną z przyczyn braku możliwości odzyskania płynności finansowej przez dłużników. Należy pamiętać, że im dłużej zwlekają oni ze spłatą należności, tym większy staje się dług. Jest to efekt narastających odsetek,...

czytaj dalej

Zawarcie ugody pozasądowej a zwrot opłaty od pozwu.

Złożenie pozwu (czy innego pisma inicjującego postępowanie przed sądem) nie wyłącza możliwości rozwiązania sprawy w sposób polubowny, tj. poprzez zawarcie stosownej ugody. Niejednokrotnie zresztą samo już tylko złożenie pozwu (spowodowanie stanu zawisłości spornej...

czytaj dalej

Zakaz handlu w niedzielę – kontrole i kary

Dnia 1 marca 2018 r. weszła w  życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu towarami w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Obecnie zakaz obejmuje wszystkie niedziele oprócz pierwszej i ostatniej niedzieli miesiąca oraz święta w szczególności po...

czytaj dalej

Sprawdź kontrahenta przed zawarciem istotnej umowy.

Nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadziła możliwość uzyskiwania informacji zbiorczych dotyczących przedsiębiorców. Dotychczas, przed zawarciem umowy przedsiębiorca mógł...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka BIJAS spółka komandytowa
ul. Skierniewicka 7A
53-117 Wrocław

tel. 71 781 55 55
fax 71 788 80 77
e-mail: kancelaria@bijas.pl

Zgody