Nie ulega wątpliwości, że działania podejmowane na szczeblu państwowym i samorządowym oraz towarzyszące im (nieuniknione) ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wywierają wpływ na sytuację tysięcy polskich przedsiębiorców. Truizmem jest stwierdzenie, że podstawowym narzędziem pracy wielu z nich pozostają leasingowane lub wynajmowane pojazdy. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przewoźników drogowych, ale także (jeśli nie przede wszystkim) o rzesze mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy wykorzystują ww. pojazdy do swojej bieżącej działalności (zaopatrywania sklepów, restauracji, kontrahentów, czy też do świadczenia usług). Ograniczenie lub zawieszenie przez nich działalności gospodarczej w następstwie stanu zagrożenia epidemicznego przełoży się niewątpliwie na możliwość terminowej realizacji wszelkich zobowiązań (nie tylko publicznoprawnych, ale także  prywatnoprawnych – w tym leasingowych i czynszowych) – zarówno bieżących, jak i przyszłych.

Z tym większą uwagą należy odnieść się do opublikowanego w minionym tygodniu (w dn. 17 marca 2020 r.) Stanowiska Związku Polskiego Leasingu i Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w związku z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w Polsce. Dość wspomnieć, że Związek Polskiego Leasingu (członek Leaseurope)  zrzesza 28 firm leasingowych (90% rynku leasingowego) oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

W opublikowanym stanowisku uwagę zwraca przede wszystkim wyrażona gotowość pomocy polskim przedsiębiorcom ze skutkami spowolnienia gospodarczego oraz oferowanie rozwiązań, które nie tylko umożliwią klientom prowadzenie działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego, ale i zagwarantują pozostawienie finansowanych przedmiotów w ich dyspozycji.  Mowa tu mianowicie (m.in.) o odroczeniu w czasie spłaty rat w części kapitałowej, kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów leasingu operacyjnego z obsługą i serwisem), o odstąpieniu od stosowania odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat, odstąpieniu od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji, elastycznym wydłużaniu i dostosowaniu okresów finasowania i okresów wynajmu, czy wreszcie o dostosowaniu działań windykacyjnych rozpoczętych przed okresem spowolnienia dla podmiotów, które ucierpiały na skutek epidemii.

Nie sposób przy tej okazji nie zauważyć, że oferując ww. wsparcie dla klientów oba Związki oczekują także realnej pomocy ze strony państwa polskiego dla branży leasingu i wynajmu pojazdów. Adresatem wypracowanego stanowiska jest bowiem m.in. Ministerstwo Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., zaś pośród formułowanych postulatów pojawiają się nie tylko propozycje ustawodawcze, ale i m.in. postulat odstąpienia przez porty lotnicze od poboru czynszu najmu lokali, w których prowadzone są czynności wynajmu i zwrotu pojazdów. Trudno oczywiście powiedzieć, czy i w jakim zakresie pakiet pomocowy wypracowany dla klientów zostanie finalnie uzależniony od pomocy otrzymanej przez samą branżę.

Niezależnie od komentowanych tu inicjatyw oraz oczekiwanego uchwalenia tzw. tarczy antykryzysowej warto już teraz zapoznawać się z rozwiązaniami oferowanymi bezpośrednio przez samych leasingodawców oraz wynajmujących (w tym także w zakresie możliwości aneksowania zawartych umów w sposób gwarantujący ciągłość prowadzonej działalności).