Składki na ubezpieczenie społeczne w nadchodzącym roku (płatne począwszy od składek za styczeń 2019 roku w lutym 2019) będą wynosić odpowiednio:

  • ubezpieczenie społeczne: 558,08 zł
  • ubezpieczenie rentowe: 228,72 zł
  • ubezpieczenie chorobowe: 70,05 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe: 47,75 zł (co do zasady dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 osób)

Łącznie suma składek z ubezpieczeniem chorobowym: 904,60 zł

Łącznie suma składek bez ubezpieczenia chorobowego: 834,55 zł

W kwestii składek preferencyjnych, kwoty przedstawiają się następująco:

  • ubezpieczenie społeczne: 131,76 zł
  • ubezpieczenie rentowe: 54,00 zł
  • ubezpieczenie chorobowe: 16,54 zł
  • ubezpieczenie chorobowe: 16,54 zł
  • ubezpieczenie wypadkowe: 11,27 zł (co do zasady dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 osób)

Łącznie suma składek z ubezpieczeniem chorobowym: 213,57 zł

Łącznie suma składek bez ubezpieczenia chorobowego: 197,03 zł

W odniesieniu do wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, na moment dzisiejszy nie podano jeszcze dokładnych informacji.