Niecałe 10 lat temu zaczęły powstawać pierwsze wirtualne waluty, w tym Bitcoin. Waluty te są niezależne od wszystkich Państw i niekontrolowane przez żadną osobę. Nie mają też swojego odpowiednika materialnego, pozostając jedynie kodem cyfrowym. W Polsce obrót Bitcoinem staje się coraz popularniejszy. Z dnia na dzień przybywa osób Kupujących i Sprzedających walutę, co wzbudziło zainteresowanie organów podatkowych. Podejmowano próby zakwalifikowania tych transakcji jako podlegające pod podatek od czynności cywilnoprawnych  (PCC), podatek dochodowy (PIT), a nawet podatek od towarów i usług (VAT). Najczęściej organy skarbowe żądały zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – a dokładniej od sprzedaży lub zamiany tej wirtualnej waluty.

Wobec powstałego chaosu, rząd zadecydował o wprowadzeniu jednolitych przepisów w tym zakresie, co jednak nie rozwiązywało problemu aktualnych działań organów podatkowych.

Sytuację tę zmieniło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, które weszło w życie dnia 13 lipca 2015 roku. Aktem tym zarządzono, że PCC od sprzedaży lub zamiany kryptowalut nie będzie pobierany od transakcji sprzedaży lub zamiany zawieranych między dniem 13 lipca 2018 r. a dniem 30 czerwca 2019 r.

Zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy wszystkich podatników handlujących kryptowalutami, bez względu na liczbę dokonanych transakcji i ich wysokość.

Ministerstwo Finansów wprowadzone zmiany uzasadnia tym, że analogicznie prawa majątkowe o podobnym charakterze korzystają ze zwolnienia od PCC. Nadto, Ministerstwo Finansów wskazało, że wprowadzone rozporządzenie ma tylko charakter tymczasowy i ma pozwolić ustawodawcy na dokonanie pogłębionej analizy zagadnienia oraz przygotowanie nowych rozwiązań ustalających, jakie podatki będą pobierane w związku z obrotem kryptowalutami (PCC, PIT i/lub VAT).

Transakcje poprzedzające dzień 13 lipca 2018 r. mają również zostać zwolnione z zapłaty ww. podatku, lecz nie podano jeszcze terminu, w którym wejdą w życie stosowane przepisy regulujące tę kwestię.